21.02.2017r

Zastępstwa w dniu 21.02.2017r (wtorek)

Nauczyciele nieobecni:

B. Zając – wycieczka LO,

R. Tetla – wycieczka LO,

M. Bardowa – wycieczka LO,

A. Żurkowski –oddelegowanie,

S. Maciejewska – opieka dziecko chore,

D. Wandzel – opieka dziecko chore.

Mariusz Bardowa

5. 1c, 1d                     A. Weber (l. dodatkowa)

6. 1a                           S. Konsek (l. zastępcza za 1A)

7. 3a                           J. Kowol (l. dodatkowa)

Renata Tetla

3. 3a                           W. Kostur (l. dodatkowa)

4. 3a                           K. Faj (l. zastępcza za 1A) + dyżury

Arkadiusz Żurkowski

7. 1d                          A. Pierchała (l. zastępcza za 1A)

8. 1d                          D. Hołda (l. dodatkowa)

9. 2d                          klasa zwolniona

10. 2d                        klasa zwolniona

Dotota Wandzel

6. 2d                          S. Bieleń (l. dodatkowa)

7. NI AS                    zajęcia odwołane

8. 2c                           A. Pierchała (l. zastępcza za 1A)

Sabina Maciejewska

3. 3c                           K. Faj (l. zastępcza za 1A)

5. NI AS                    zajęcia odwołane