Start Informacje

Regulamin

ORLIK

Miasto Żory

 

Regulamin porządkowy
korzystania z kompleksu boisk sportowych

Orlik 2012 znajdującego się przy
Zespole Szkół nr 3
na Os. Sikorskiego w Żorach

 1. Boiska są czynne w następujących terminach:

a)      od poniedziałku do piątku:  wg harmonogramu udostępniania boisk (załącznik)

b)   soboty, niedziele, święta (z uwzględnieniem wyłączeń określonych

w harmonogramie), ferie, wakacje: godz. 9:00 – 22:00.

 1. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w punkcie 1 koordynuje pełniący dyżur instruktor sportu.
 2. Korzystanie z boisk i sprzętu sportowego jest bezpłatne.
 3. Kompleksu nie udostępnia się w celu prowadzenia odpłatnych zajęć rekreacyjno – sportowych.
 4. Przynajmniej jedna z osób korzystających jako grupa z obiektów sportowych zobowiązana jest posiadać dokument tożsamości oraz dokonać wpisu do rejestru użytkowników.

Osoba ta pozostawia w depozycie u dyżurującego instruktora ważny dokument tożsamości, który otrzymuje po zakończeniu zajęć po zwrocie sprzętu, kluczyków do indywidualnych szafek szatnianych i określeniu stanu technicznego używanego boiska.

Kluczyki do szafek szatnianych w trakcie zajęć przechowuje instruktor i nie  udostępnia ich użytkownikom.

 1. Istnieje możliwość dokonania rezerwacji telefonicznej pod numerem (32)4353655
  w każdym dniu roboczym w godz.: 07.00 – 15.00. Przy rezerwacji należy podać nazwisko i imię rezerwującego oraz numer dowodu osobistego / legitymacji szkolnej. Dokument należy okazać przy stawieniu się na obiekt.

Rezerwacja przestaje obowiązywać po upływie 10 minut od wyznaczonej godziny

i nie stawieniu się rezerwującego.

 1. Osoba fizyczna lub podmiot korzystający z boisk przyjmuje odpowiedzialność za stan obiektów sportowych i bezpieczeństwo uczestników. Za zniszczenia powstałe

w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.

 1. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego z zastrzeżeniem punktu 9 „a”. Na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie
  z małym korkiem z tworzywa sztucznego.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie
  z ich przeznaczeniem zabrania się:

a)      używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców

b)      wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.

c)      niszczenia urządzeń sportowych i płyt boisk

d)     wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe

e)      palenia tytoniu i spożywanie alkoholu

f)       zaśmiecania

g)      przeszkadzania w zajęciach lub grze

h)      zakłócania porządku i używania słów wulgarnych

i)        wprowadzania zwierząt

j)        korzystania z boiska bez zgody instruktora sportu.

10. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania
z obiektu:

a) za osoby nieletnie korzystające z boisk poza godzinami pracy szkoły odpowiadają rodzice lub ich prawni opiekunowie,

b)  użytkownicy  pełnoletni korzystają z obiektów na własną odpowiedzialność.

 1. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.
 2. Instruktor oraz dyrekcja szkoły nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie boiska i pomieszczeń socjalnych.
 3. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niżej wymienionego regulaminu, a w szczególności respektowania uwag instruktora.
 4. Teren jest objęty ciągłym monitoringiem. W przypadku stwierdzenia przez instruktora niezgodnego z niniejszym regulaminem korzystania z kompleksu, przerywa on zajęcia i nakazuje opuszczenie obiektu.
 5. Wobec osób korzystających z obiektu w sposób niezgodny z zapisami niniejszego regulaminu zostaną wyciągnięte konsekwencje wynikające z przepisów prawa lub  zostanie na nich nałożony zakaz korzystania z obiektu.
 6. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć ze względu na złe warunki atmosferyczne, techniczne lub inne.
 7. Bieżące kwestie sporne nie objęte regulaminem rozstrzyga instruktor obiektu.
 8. Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 zastrzega sobie prawo interpretacji spornych uregulowań niniejszego regulaminu.

 

 

 

 

 

 

Krystyna Ostrowska
Dyrektor
Zespołu Szkół nr 3
w Żorach
 
Więcej artykułów…
Joomfish System Plugin not enabled

Moje finanse
Otwarta firma
Oglądaj i licz!

Learningapps

Do ferii pozostało
LogowaniePogoda
Aktualny czas
Nasze strony na FB
Translate WWW

Nasi goście
Naszą witrynę przegląda teraz 58 gości 
Odsłon : 354807
Nasza szkoła
16.jpg