Start Świetlica

Karta zgłoszenia

KARTA ZGŁOSZENIA - POBIERZ

 

Regulamin świetlicy

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

1. Świetlica szkolna jest czynna od 7.15 do 16.30.

2. Świetlica przeznaczona jest dla uczniów, których rodzice/opiekunowie pracują zawodowo.

3. Rodzice/opiekunowie ubiegający się o przyjęcie dziecka do świetlicy składają kartę zgłoszenia zawierającą dane dziecka i rodziców/opiekunów. Karta jest dostępna w Sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 14.

4. Kwalifikację i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje komisja powołana przez dyrektora szkoły.

5. Uczestnicy zajęć w świetlicy zobowiązani są do poszanowania sprzętu, wyposażenia świetlicy oraz prac i własności innych.

6. Wychowankowie świetlicy mają prawo brać udział we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczycieli w świetlicy.

7. Każde wyjście należy zgłaszać nauczycielowi - wychowawcy świetlicy.

8. Wychowanków świetlicy obowiązuje przestrzeganie zasad kultury osobistej, regulaminów szkoły oraz zasad BHP.

9. Zabrania się korzystania w świetlicy z telefonów komórkowych oraz przynoszenia innych cennych rzeczy. Nauczyciele - wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za cenne rzeczy przyniesione przez dziecko z domu.

10. W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy rodzice/opiekunowie ponoszą koszty naprawy.

11. Zabrania się:

  • · popychania,
  • · podstawiania nóg,
  • · biegania,
  • · odsuwania krzeseł, gdy właśnie siadają na nich koledzy,
  • · krzyczenia,
  • · robienia krzywdy cielesnej innym i sobie oraz innych zachowań zagrażających bezpieczeństwu.

12. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia opinię nauczyciela -  wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.

13. Wobec uczniów niestosujących się do regulaminu świetlicy zostaną wyciągnięte konsekwencje statutowe.

14. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.

15. O wszelkich zmianach opiekunowie zobowiązani są powiadomić nauczyciela -  wychowawcę świetlicy osobiście lub pisemnie. Zwolnienie z zajęć w danym dniu może nastąpić jedynie przed rozpoczęciem zajęć na świetlicy u wychowawcy klasy poprzez dziennik elektroniczny.

16. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin świetlicy.

 
Joomfish System Plugin not enabled

Moje finanse
Otwarta firma
Oglądaj i licz!

Learningapps

LogowaniePogoda
Aktualny czas
Nasze strony na FB
Translate WWW

Nasi goście
Naszą witrynę przegląda teraz 31 gości 
Odsłon : 350549
Nasza szkoła
7.jpg