Start Wydarzenia Wydarzenia-Nadanie imienia

Nadanie III Liceum Ogólnokształcącemu w Żorach
imienia Zbigniewa Herberta
7 kwietnia 2001

...żeby szlachetne piękno
uroda istnienia
a może nawet dobro
miały we mnie dom...

Zbigniew Herbert - Małe serce

Pomysł, aby patronem III Liceum Ogólnokształcącego w Żorach został Zbigniew Herbert, pojawił się jesienią 1999 roku i uzyskał aprobatę uczniów, rodziców i nauczycieli.
Rada Miasta Żory nadała szkole imię mocą uchwały z dnia 28 września 2000 roku, określając datę wejścia uchwały w życie na dzień 7 kwietnia tegoż roku.
Dla uświetnienia uroczystości III LO powołało Honorowy Komitet Organizacyjny, w skład którego weszli:Katarzyna Herbert
- żona poety,

Adam Michnik
- redaktor naczelny "Gazety Wyborczej", wybitny intelektualista i wieloletni przyjaciel Herberta, któremu poeta zadedykował wiersz "Msza za uwięzionych",

Zbigniew Zapasiewicz
- aktor i reżyser, który przygotował wiele spektakli i widowisk poetyckich opartych na twórczości Zbigniewa Herberta, adresat dedykacji w wierszu "Kalendarze",

Kazimierz Kutz i Andrzej Wajda
- najwięksi polscy reżyserzy filmowi i teatralni,

prof. dr hab. Tadeusz Sławek
- rektor Uniwersytetu Śląskiego, autorytet Środowisk akademickich,

Piotr Skrzypecki
- Śląski Kurator Oświaty,

Ryszard Ostrowski
- Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego,

Waldemar Socha
- Prezydent Miasta Żory.

Patronat medialny objęły:"Gazeta Wyborcza" w Katowicach, Radio Katowice, TVP 3 Katowice oraz Program 3 Polskiego Radia.

W przeddzień uroczystości szkoła stała się miejscem odwiedzin dla rodziców uczniów i nauczycieli. Goście obejrzeli przygotowane do uroczystości sale, korytarze, wystawę poświęconą Patronowi, rodzice dokonali wbicia pamiątkowych gwoździ.

Uroczystości nadania szkole imienia rozpoczęły się Mszą Św. w kościele
pw. Św. Filipa i Jakuba, celebrowaną przez Jego Eminencję ks. arcybiskupa Damiana Zimonia. Liturgia została wzbogacona śpiewem chóru "Animato" oraz czytaniami uczniów, nauczycieli i rodziców. Homilia w wykonaniu Księdza Arcybiskupa oparta była na "Brewiarzach", jednych
z ostatnich wierszy Z. Herberta. Po homilii Jego Eminencja dokonał poświęcenia sztandaru, a potem odbyło się składanie darów przez uczniów, nauczycieli i rodziców. Wszystko przebiegało w niezwykłej aurze, której współtwórcą była recytowana przez uczniów poezja Zbigniewa Herberta.

Centralna część uroczystości odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury. Rozpoczęła się odtworzeniem nagrania, z płyty "Herbert czyta swoje wiersze", recytacji przez poetę własnego utworu, zatytułowanego "Prolog":

"Komu ja gram? Zamkniętym oknom
klamkom wiszącym arogancko
fagotom deszczu - smutnym rynnom
szczurom co pośród śmieci tańczą".

Jednym z punktów programu było wręczenie przez władze miasta w osobach Prezydenta Miasta Waldemara Sochy oraz Przewodniczącego Rady Miasta Zygmunta Łukaszczyka - dyrektorowi szkoły Krystynie Ostrowskiej - aktu nadania III Liceum Ogólnokształcącemu w Żorach imienia Zbigniewa Herberta. Doniosłość tej chwili podkreśliło odegranie przez uczniów
(w wersji na trąbkę). hymnu miasta.

Kolejny znaczący akt - przekazanie sztandaru, ufundowanego przez Radę Rodziców szkoły, pocztowi sztandarowemu uczniów, którzy składają ślubowanie, wprowadzone odegraniem fanfar.

Pierwszym gościem, który pojawił się na scenie, była dr Danuta Opacka - Walasek
z Uniwersytetu Śląskiego
, prezentująca własne rozważania o twórczości Z. Herberta. Swoje przemyślenia w tym zakresie przedstawił także Bartosz Ostrowski - zwycięzca szkolnego konkursu na pracę
o twórczości poety, zatytułowaną "Dlaczego Herbert jest mi bliski?".

Zabranie głosu przez przyjaciela, powiernika, towarzysza życia - żonę poety, panią Katarzynę Herbert, zostało poprzedzone uczniowską recytacją ulubionego jej utworu - "Trenu Fortynbrasa". Wzruszona powiedziała: "(...) jestem poruszona i wdzięczna, absolutnie nie spodziewałam się takiej uroczystości(...)". Wspomniała męża, jego pracowitość i dociekliwość, wieczne napięcie i oczekiwanie na coś nadzwyczajnego, ciekawość świata.

W niezwykłej atmosferze uroczystości na scenie pojawił się wieloletni przyjaciel autora "Raportu z oblężonego Miasta", Adam Michnik, który powiedział: "(...)życzę Wam tego szczęścia rozmowy z przesłaniem Zbigniewa Herberta. To jest rozmówca trudny, to jest rozmówca wymuszający namysł nad samym sobą, pisarz przenikliwy, krytyczny, ale pisarz bezcenny w sytuacjach ostatecznych. W trudnych czasach stanu wojennego fraza Herberta była frazą, która dawała siłę, przywracała godność i pozwalała budować nadzieję."

Wszystkich szczególnych gości, którzy zaszczycili nas swą obecnoŚcią, prowadzący uroczystość uczniowie klasy czwartej - Oliwia Garaj oraz Marek Barbachowski - honorowali medalem okolicznościowym - poza powyższymi osobami także prof. dra hab. Tadeusza Sławka, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego - Ryszarda Ostrowskiego, Przewodniczącego Rady Głównej Klubu Hebertowskich Szkół dyr. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr1 w Lublinie - Wojciecha Kalickiego.

W prezentowanej korespondencji pojawiły się słowa tych, którzy przybyć nie mogli, a więc: siostry poety - Haliny Herbert - Żebrowskiej, Andrzeja Wajdy , Zbigniewa Zapasiewicza, Śląskiego Kuratora Oświaty Piotra Skrzypeckiego, Kazimierza Kutza. Wśród nich wymienić należy Arcybiskupa Metropolitę Lubelskiego ks. Józefa Życińskiego, który napisał m.in.: "(...) wyrażam mą duchową więź i radoŚć z tego, że duchowe dziedzictwo Zbigniewa Herberta pozostaje bliskie uczniom Waszej szkoły".

Przez wszystkie punkty programu przewijała się poezja Zbigniewa Herberta, aby bez przerwy przypominać, kto jest bohaterem "wieczoru" i aby wszyscy mogli ulegać wzruszeniom, jej pięknu i mądrości. Poezji towarzyszyła muzyka wielkich kompozytorów, także w wykonaniu uczniów - Mireli Zaleńskiej
i Marka Ludwika
, a nie bez znaczenia jest fakt, że gościom uroczystości zaprezentowano wybrane utwory poetyckie Z. Herberta w mistrzowskim wykonaniu uczniów III LO: Patrycji Jasny, Justyny Modrzejewskiej, Agnieszki Pawletko, Aleksandry Poralli, Łukasza Kasonia, Jarosława Karwata, Julii Majerowskiej, Aleksandry Błasiak, Sławomira Wilgi.

Dalsza część uroczystości odbywała się
w szkole. Najważniejszy gość - Katarzyna Herbert -dokonała odsłonięcia miejsca pamięci o Patronie. W błyskach fleszy , do wszystkich
i do dziennikarzy, przybliżających mikrofony, wdowa po artyście powiedziała: " Poezja Herberta jest trudna. Uważam, że trzeba mieć pewną dojrzałość wewnętrzną, żeby tę poezję przyjmować i to mnie zdumiewa w młodzieży." Następnie przechodzi do przedsionka szkoły, gdzie odsłania tablicę upamiętniającą dzień nadania szkole imienia.

Zgromadzeni przechodzą na I piętro, gdzie znajduje się wystawa zatytułowana "Życie wieczne Pana Cogito". Wzbudza ona żywe, autentyczne zainteresowanie, prowokuje bliskich poety - do wspomnień, profesjonalistów do dyskusji, szczególnie dr D. Opacką - Walasek, Adama Michnika czy przedstawicielkę Wydawnictwa a 5 - Krystynę Krynicką. Dla wielu gości stanowi okazję poznania szczegółów z życia Patrona szkoły, interesujących informacji o recepcji jego utworów, zobaczenia różnych wydań jego książek, łącznie z przekładami na obce języki.

W tym niezwykle wypełnionym dniu odbywa się jeszcze konferencja prasowa. Uczniowie pytają
o wszystko: o najważniejszy dla Herberta tomik poetycki, jego podróże i znajomość języków, rokowania maturalne - Katarzynę Herbert;
o plany wydawnicze związane z twórczością autora "Barbarzyńcy w ogrodzie" - Krystynę Krynicką; o źródło zainteresowania twórczoŚcią poety - dr Danutę Opacką - Walasek; o Klub Herbertowskich Szkół - Wojciecha Kalickiego; o miejsce prasy i poezji w historii, nietypowe wagary, czytanie Herberta - Adama Michnika.

Na zakończenie - bankiet, wpisy do "Księgi pamiątkowej", podziękowania, symboliczne suweniry.

 
Joomfish System Plugin not enabled

Moje finanse
Otwarta firma
Oglądaj i licz!

Learningapps

LogowaniePogoda
Aktualny czas
Nasze strony na FB
Translate WWW

Nasi goście
Naszą witrynę przegląda teraz 95 gości 
Odsłon : 350739
Nasza szkoła
17.jpg