Start O szkole

Gimnazjum Nr 3 w Żorach


Gimnazjum Nr 3 w Żorach powołano aktem założycielskim na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Żorach 1.09.1999r. i nadano szkole statut. W szkole rozpoczęło naukę 214 uczniów w 8 oddziałach a pracę 22 nauczycieli. Funkcję dyrektora powierzono mgr Halinie Nowakowskiej.
Szkoła rozpoczęła działalność w budynku zajmowanym wspólnie z Szkołą Podstawową nr 14 . W pierwszym roku działalności ważne było wprowadzenie założeń reformy oświatowej. Pierwszymi krokami było wypracowanie przez rodziców uczniów i nauczycieli programu wychowawczego szkoły i wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Program wychowawczy i wewnątrzszkolny system oceniania zatwierdziła rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii samorządu szkolnego i Rady Rodziców 23.09.1999r.


Czym dysponujemy:
- liczba sal lekcyjnych: 25,                           
- sala gimnastyczna,
- boisko,
- pracownia komputerowa,
- iczba komputerów: 22,
- stałe łącze z internetem,
- kompleks boisk "Orlik 2012",                  

Czego i jak uczymy

Na co kładziemy nacisk
Nasze gimnazjum w swoich działaniach edukacyjnych dąży do wykształcenia u uczniów twórczej postawy i samodzielności w zdobywaniu wiedzy. Zwracamy uwagę na doskonalenie umiejętności przedmiotowych i ponadprzedmiotowych koniecznych do opanowania przez uczniów standardów egzaminacyjnych. W celu zachęcania uczniów do zdobywania wiedzy z różnych źródeł, posługiwania się technologią komputerową zwiększyliśmy liczbę godzin informatyki do 4 w cyklu nauczania. Dużą wagę szkoła przywiązuje do nauki języka angielskiego. Lekcje prowadzone są w grupach, co umożliwia uczniom efektywniejszą pracę. Języka niemieckiego uczą się chętni uczniowie na zajęciach pozalekcyjnych. Ważne dla nas jest doskonalenie umiejętności komunikowania się w uczeniu. Staramy się wyrównywać szanse edukacyjne uczniów przez indywidualizację nauczania, zajęcia wyrównawcze, konsultacje przedmiot. 
Joomfish System Plugin not enabled

Moje finanse
Otwarta firma
Oglądaj i licz!

Learningapps

LogowaniePogoda
Aktualny czas
Nasze strony na FB
Translate WWW

Nasi goście
Naszą witrynę przegląda teraz 68 gości 
Odsłon : 350560
Nasza szkoła
6.jpg