Start Wydarzenia Nadanie imienia

Nadanie imienia

Żyć po ludzku to kochać i tworzyć
Jacek Kuroń

 

Jacek Kuroń patronem

 

Idea

Od 1 września 2007 roku na osiedlu Sikorskiego istnieje Zespół Szkół nr 3,  który powstał z połączenia III Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta oraz Gimnazjum nr 3. Nie istnieje żaden przepis, by szkoła musiała posiadać imię. Jednak patron, według definicji słownikowej ten, kto się kimś opiekuje, pozwala na budowanie tożsamości oraz więzi w szkolnej społeczności. Wybór patrona nie jest rzeczą łatwą, dlatego potrzebny był czas, by znaleźć osobę, która mogła stać się bliska młodym ludziom, wskazać im w życiu kierunek, a przede wszystkim być niekwestionowanym autorytetem.

Pani dyrektor Krystyna Ostrowska wystąpiła z propozycją, by patronem gimnazjum stał się Jacek Kuroń, zmarły w 2004 r. opozycjonista, jeden z działaczy KOR-u, członek  rządu Tadeusz Mazowieckiego, wielka osobowość demokratycznej Polski.

Od września do grudnia 2009 roku rozpoczął się pierwszy, formalny etap tego wydarzenia. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski Gimnazjum nr 3 podjęły uchwały o  nadaniu szkole imienia Jacka Kuronia. Uchwały stały się podstawą do wystąpienia do Rady Miasta Żory z wnioskiem o nadaniu szkole imienia. Rada Miasta wyraziła zgodę, by Gimnazjum nr 3 nosiło imię Jacka Kuronia od 4 czerwca 2010 roku, czyli w 21 rocznicę wolnych wyborów. Od tego momentu ruszyły przygotowania do uroczystości.

Galeria zdjęć

 

 

 Przygotowania

Najważniejszym zadaniem stało się pozyskanie członków Honorowego Komitetu Organizacyjnego, którzy obecnością lub samą zgodą mieli uświetnić uroczystość i nadać odpowiednią rangę całemu przedsięwzięciu. Idea spotkała się z  bardzo pozytywnym, serdecznym odbiorem i tak swą zgodę wyrazili:

- pani Danuta Kuroń,

- pan Vaclav Havel (z szacunkiem i wdzięcznością przyjmuję członkostwo),

- pan Kazimierz Kutz ( z radością przyjmuję swój udział w Honorowym Komitecie Organizacyjnym),

- pan Tadeusz Mazowiecki (Cieszę się z decyzji nadania szkole imienia, tego tak bardzo dla Polski zasłużonego człowieka.),

- pan Adam Michnik (serdecznie dziękuję za zaproszenie i oczywiście je przyjmuję),

- pan Waldemar Socha,

- pani Barbara Toruńczyk (bardzo dziękuję za zaszczytne dla mnie zaproszenie),

- pan Andrzej Wajda,

- pan Jacek Żakowski.

Jednocześnie w szkole wszyscy uczniowie oraz nauczyciele zaangażowali się w przygotowania. Wystawę mającą przedstawić życiorys oraz drogę polityczną Jacka Kuronia przygotowały pani Maria Banaszek oraz pani Barbara Zając. Scenariusz uroczystej akademii powierzono pani Grażynie Klimiuk, która przez kilka miesięcy razem z uczniami odbyła wiele prób, by wszystko zostało zapięte na ostatni guzik.

Im bliżej 4 czerwca, tym czas biegł szybciej, a tak wielu rzeczy należało jeszcze dopilnować: by sztandar był gotowy na czas, by w odpowiednim momencie rozesłać zaproszenia….

 

 

Uroczystość

4 czerwca 2010 roku tuż przed godziną 9.00 do kościoła p.w. Św.Św. Apostołów Filipa i Jakuba zaczęli wchodzić uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice i zaproszeni goście. W nabożeństwie uczestniczyli: Danuta Kuroń, wdowa po polityku, Barbara Toruńczyk, redaktor naczelna „Zeszytów Literackich”, poseł Kazimierz Kutz, Adam Michnik, redaktor naczelny „Gazety Wyborczej”.   Punktualnie o godzinie 9.00 rozpoczęło się- zgodnie z wolą p. Danuty Kuroniowej-  ekumeniczne nabożeństwo, w którym wzięli udział duchowni różnych wyznań: ks. proboszcz Stanisław Gańczorz (rzymsko - katolicki), ks. proboszcz Tadeusz Makula (ewangelicko- augsburski), pastor Piotr  Grzesiek (zielonoświątkowy). Niezwykle podniosłym momentem była modlitwa wiernych czytana przez uczniów gimnazjum i przeplatana cytatami z książki Jacka Kuronia Wiara i wina. Do i od komunizmu. Całemu nabożeństwu towarzyszył chór Voce segreto pod dyrekcją p. Andrzeja Marcińca.

Po nabożeństwie wszyscy zgromadzeni przeszli do Sceny na Starówce, gdzie odbyło się przekazanie sztandaru uczniom gimnazjum, ślubowanie oraz część artystyczna.

Pani Grażyna Klimiuk, nauczycielka języka polskiego, przygotowała wraz z uczniami program słowno -muzyczny, w którym przedstawiono życie i działalność Jacka Kuronia. Prowadzącymi tę część były uczennice: Grażyna Sobik z klasy 3b oraz Karolina Stańko z klasy 1a. Patrona wspominała m.in. żona Danuta Kuroń, a także jego przyjaciele:

Wielkość Jacka tkwi w Jego prostocie. Tak  postawa jest najtrudniejsza i dostępna tylko prawym ludziom. Jacek miał wszystkie przymioty świętego. Żył dla innych. Nigdy nie kłamał. Był genialnym człowiekiem. (Kazimierz Kutz),

Pamiętam, jak zapytano go, czy wierzy w Boga. Obecny przy tym ksiądz prof. Józef Tischner odpowiedział: nieważne, czy Jacek wierzy w Boga, ważne, że Bóg wierzy w Jacka. (Adam Michnik),

Kuroń miał dar zjednywania sobie ludzi,  przyjaciołom był niezwykle oddany (Barbara Toruńczyk).

Pierwszą żoną Jacka Kuronia była Grażyna- przez bliskich nazywana Gajką- również działaczka opozycji, internowana w czasie stanu wojennego. Fragmenty korespondencji Jacka i Gajki w niezwykle ujmujący sposób przedstawili uczniowie: Karina Jurczyk oraz Patryk Sokołowski.

Kazimierz Kutz zwrócił się bezpośrednio do młodzieży: Dziewczynki, chłopcy, wałkonie, leniuchy! Zechciejcie brać przykład z takiego patrona.

Dyrektor Zespołu nr 3, pani Krystyna Ostrowska, przedstawiła powody, dla których Gimnazjum nr 3 przyjęło imię Jacka Kuronia: Bo to człowiek wielki, ale nieustannie pochylający się nad drugim człowiekiem, uczący całym swoim życiem sztuki wybaczania.

Wszyscy goście byli pod dużym wrażeniem części artystycznej. Adam Michnik powiedział:

To, co pani (Grażyna Klimiuk) ujęła w scenariuszu, portretując Jacka, stanowiło istotę jego osobowości. Kazimierz Kutz wyraził swoje uznanie nie tylko bezpośrednio, ale również        w swoim cotygodniowym felietonie: Widowisko było proste, wysublimowane i na wysokim poziomie artystycznym.(Szkolne zajęcia, w : „Gazeta Wyborcza”, 11 czerwca 2010).

Ze Sceny na Starówce wszyscy udali się do szkoły, w której nastąpiło odsłonięcie pamiątkowej tablicy,  na której widnieje hasło Żyć po ludzku to kochać i tworzyć. Danuta Kuroń po odsłonięciu zwróciła się do wszystkich zgromadzonych: Cieszę się, że żorska szkoła jest siódmą w Polsce, która nosi imię mojego męża. Jacek w ostatnich latach życia mówił o potrzebie rewolucji edukacyjnej. Chodziło mu o to, żeby każdy miał do niej równy dostęp. Dzięki kulturze i edukacji na najwyższym poziomie możemy zmieniać świat. Mam nadzieję, że wy- młodzi – będziecie się go starać zmieniać.

 Pani dyrektor Krystyna Ostrowska zaprosiła wszystkich do zwiedzania wystawy przygotowanej przez panie: Marię Banaszek i Barbarę Zając. Wystawa została poświęcona postaci patrona. Zamierzeniem autorek wystawy było przybliżenie osoby Jacka Kuronia jako opozycjonisty, polityka, wychowawcy, a przede wszystkim wrażliwego na krzywdę innych człowieka.  Na tle kalendarium życia sam bohater przedstawia siebie. Uzyskano to wykorzystując szereg wypowiedzi Jacka Kuronia, zarówno z bardzo osobistych książek, jak i licznych wypowiedzi i artykułów prasowych. Do tego opinie o nim jego przyjaciół i współpracowników. Wystawę uzupełniają liczne fotografie oraz kserokopie materiałów dokumentujących życie Jacka Kuronia. Wszystko to pomaga zrozumieć, dlaczego właśnie Jacka Kuronia społeczność Gimnazjum nr 3 wybrała sobie na patrona.

Po wielu wrażeniach całego dnia był i czas na rozmowy kuluarowe. Pani Danuta Kuroń zauważyła, że wśród zgromadzonych książek jest  najnowsze wydawnictwo, którego jeszcze nie posiada: Jacek Kuroń. Nadzieja i rozczarowanie. Pisma polityczne 1989- 2004 Książka należy do zbiorów szkolnej biblioteki i została wzbogacona o dedykację pani Danuty. A pan Kazimierz Kutz chętnie podpisywał swoją książkę Piąta strona świata.

Pozostały również bardzo ciepłe i pełne uznania wpisy w „Księdze pamiątkowej”, np. :

Bardzo się cieszę, że kolejna dobra szkoła przyjmuje imię Jacka (Danuta Kuroń).

Dzień powszedni

Dzień 4 czerwca 2010 roku należy już do historii. Ale jest jednocześnie początkiem nowej, pisanej przez uczniów i pedagogów Gimnazjum nr 3 imienia Jacka Kuronia. Warto na koniec oddać głos samym uczniom: Postaramy się odszukać w sobie cechy, jakie posiadał nasz patron. Na co dzień będziemy pokazywać, że wszystkich można kochać, bez względu na to, kim są.

Irena Krzywoń

Galeria zdjęć

 

 

 
Joomfish System Plugin not enabled

Moje finanse
Otwarta firma
Oglądaj i licz!

Learningapps

LogowaniePogoda
Aktualny czas
Nasze strony na FB
Translate WWW

Nasi goście
Naszą witrynę przegląda teraz 69 gości 
Odsłon : 350717
Nasza szkoła
4.jpg