Start Świetlica Poniedziałek 27. 03. 2017 r.

Poniedziałek 27. 03. 2017 r.

Nieobecni nauczyciele

B. Zabieglińska – oddelegowanie, szkolenie

I. Holona  – oddelegowanie, szkolenie

B. Zajac  – oddelegowanie, szkolenie

A. Poloczek  – oddelegowanie, szkolenie

M. Dziurosz – Szromek – L4

J. Gregorczyk – L4

B. Kajzerek – L4

R. Tetla – opieka, dz. zdrowe

K. Faj – rekolekcje 1- 4 lekcja

Ł. Rączka- rekolekcje 1- 4 lekcja

J. Kosztyła – opieka, dz. chore

Nieobecne klasy

NI AS – zajęcia odwołane przez rodzica

NI MSz – rekolekcje

Klasy gimnazjum - 2,3 lekcja, rekolekcje

Klasy liceum – 3,4 lekcja, rekolekcje

za B. Zabieglińską

6) 3NI AG – zajęcia odwołane

za I. Holonę

3) 2NI KS – lekcja zastępcza A. Olszar (zamiast 2B)

4) 3NI AS –  zajęcia odwołane

5) 1C – lekcja dodatkowa I. Walczyk

6) 2B – lekcja dodatkowa I. Walczyk

7) 3B – klasa zwolniona

8) 3B – klasa zwolniona

za B. Zając

1) 2A – klasa odwołana

2) 1B I– lekcja zastępcza A. Olszar (zamiast 3a)

2) 1B II – lekcja zastępcza S. Maciejewska (zamiast 3a)

3) 1C – rekolekcje

za A. Poloczek

1) 3a II + 3b II – grupa odwołana

2) 2B II – lekcja zastępcza D. Marcisz (zamiast 1a)

3) 1B II – rekolekcje

za M. Dziurosz - Szromek

1) 3a I + 3b I – grupa odwołana

2) 2B I – lekcja zastępcza D. Marcisz (łączenie grup)

3) 1B I – rekolekcje

4) 2NI MSz – rekolekcje

5) 2NI KS – zajęcia odwołane

6) 1NI SP – zajęcia odwołane

za J. Gregorczyk

2) 2NI MSz – zajęcia odwołane

3) 2a – rekolekcje

4) 2a – lekcja zastępcza D. Marcisz - Niesłańczyk (zamiast 2AP)

5) 3c – lekcja dodatkowa B. Adamek

6) 3c  – lekcja dodatkowa B. Adamek

7) 2A – klasa zwolniona

8) 2A – klasa zwolniona

za B. Kajzerek

4) 1B – rekolekcje

5) 2C – lekcja zastępcza D. Marcisz - Niesłańczyk (łączenie klas 2C+3C)

6) 3B – klasa zwolniona

7) 2B – klasa zwolniona

8) 2B – klasa zwolniona

za R. Tetlę

3) 2A – rekolekcje

4) 3b – lekcja zastępcza M. Bardowa (zamiast 3A)

5) 2a – lekcja zastępcza A. Kurzawa

6) 3a – lekcja dodatkowa B. Witala - Sługa

7) 3A – lekcja dodatkowa K. Ostrowska

8) 3A – lekcja dodatkowa K. Ostrowska

za J. Kosztyłę

3) 2c – rekolekcje

4) 2c – lekcja zastępcza K. Bąkowska (zamiast 2A)

5) NI AG – zajęcia odwołane

6) 1a+1b II – grupy zwolnione

7) 1a+1b II – grupy zwolnione

8) 1d I – grupa zwolniona

9) 1d II– grupa zwolniona

za K. Faja

1) 3B + 3C – klasa odwołana

2) 3B + 3C – klasa odwołana

3) NI MSz – rekolekcje

4) 2B – rekolekcje

za Ł. Rączkę

1) 2a I – klasa odwołana

2) 2a I – rekolekcje

3) 2b I – rekolekcje

4) 2b I – lekcja zastępcza S. Maciejewska (zamiast 1C)

4) 2b II – lekcja zastępcza A. Olszar (zamiast 2A)

 
Joomfish System Plugin not enabled

Moje finanse
Otwarta firma
Oglądaj i licz!

Do wakacji pozostało
LogowaniePogoda
Aktualny czas
Erasmus+
Nasze strony na FB
Translate WWW

Nasi goście
Naszą witrynę przegląda teraz 173 gości 
Odsłon : 308248
Nasza szkoła
5.jpg