Jacek Kuroń


Urodził się 3 marca 1934 r. we Lwowie, zmarł 17 czerwca 2004 r. w Warszawie. Polski działacz społeczny i polityczny, pedagog, historyk. Działacz harcerski, współzałożyciel KOR, dwukrotny minister pracy i polityki społecznej, w latach 1989-2001 poseł na Sejm X, I, II i III kadencji.


Cytat:
"Działanie jest dla mnie pasją, sensem życia. Muszę robić, rzeczy bardzo ważne, przekraczające mnie, moje życie. Bez takiego działania zanudziłbym się na śmierć."

Jacek Kuroń